Politica de confidentialitate

Această Politică de Confidențialitate definește modul în care noi, AQUATULIP SRL , colectăm, stocăm și utilizăm datele dvs. personale când accesați sau interacționați cu website-ul nostru http://www.limonata.ro/   și de unde obținem sau colectăm datele dvs.

Politica de Confidențialitate este aplicabilă din data de 22.05.2018

Dorința noastră este de a vă oferi cele mai bune servicii, cu respectarea tuturor dispozițiilor legale în domeniul protecției datelor cu caracter personal, cu precădere a Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 („GDPR”) și a principiilor enunțate de acesta, respectiv: legalitatea, corectitudinea și transparența; limitarea la scopul specific; minimizarea datelor; acuratețea datelor; limitarea stocării; integritate și confidențialitate; responsabilitate.

Cuprins:

 • Rezumat.
 • Detalii despre compania noastră.
 • Ce informații colectăm când vizitați website-ul nostru.
 • Ce informații colectăm când ne contactați.
 • Ce informații colectăm când interacționați cu website-ul nostru.
 • Ce informații colectăm când accesați http://www.limonata.ro/
 • Utilizarea sistemelor automate de luare a deciziilor și profilare.
 • Cum colectăm informații despre dvs. de la părți terțe.
 • Dezvăluirea și utilizările adiționale ale datelor dvs.
 • Durata stocării datelor dvs.
 • Securizarea informațiilor dvs.
 • Transferul datelor dvs. în afara Spațiului Economic European.
 • Drepturile dvs. asupra datelor personale
 • Dreptul dvs. de a obiecta față de prelucrarea datelor pentru anumite scopuri.

Rezumat.

Această secțiune rezumă modul în care obținem, stocăm și utilizăm datele dvs. Acest sumar are ca scop doar furnizarea unei imagini generale asupra politicii de confidențialitate.

Operatorul de date: MUSTATA LUCIAN MARIAN PFA.

Cum colectăm sau obținem informații despre dvs.:

Prin accesarea website-ului http://www.limonata.ro/

Prin abonarea la Newslettere.

Colectăm informații despre modul în care utilizați serviciile noastre, cum ar fi tipurile de conținut pe care le vizualizați sau cu care interacționați, frecvența și durata activităților în scopul îmbunătățirii acestora, toate adunate pe platforma.

Când accesați website-ul nostru, unele date sunt colectate prin intermediul cookie-urilor și a altor tehnologii similare.

Ocazional și de la terți părți.

Ce informații colectăm când interacționați cu website-ul nostru http://www.limonata.ro/    :

– nume, ip, detalii de contact, informatii din cookie-uri, informaíi despre dispozitivul utilizat (spre exemplu tipul de dispozitiv si navigator web), informații despre modul în care utilizați website-ul nostru (ce pagini ați accesat), data/ora la care ați accesat website-ul nostru și pe ce ați dat click, locația geografică de la care ați accesat website-ul nostru (bazată pe adresa IP)

– numele companiei sau afacerii (dacă este aplicabil), numărul de înregistrare TVA (dacă este aplicabil), introduceți orice informații suplimentare pe care le colectați de la sau în legătură cu persoane fizice.

Cum colectăm informații despre dvs. de la părți terțe:

Aplicațiilor, site-urilor web și integrărilor de la terți, în cadrul serviciilor AQUATULIP SRL .

Când utilizezi aplicații, site-uri web sau alte servicii de la terți care folosesc sau sunt integrate în serviciile noastre.

Proprietar nou.

Dacă se schimbă dreptul de proprietate sau de control parțial sau total asupra Serviciilor noastre și a activelor asociate, este posibil să transferăm informațiile tale către noul proprietar.

Oferirea de informații către parteneri și clienți terți.

Colaborăm cu companii terțe care ne ajută să furnizăm și să îmbunătățim Serviciile noastre, sau care folosesc produsele noastre de publicitate sau produse asociate, iar acest lucru întreține funcționarea companiilor noastre și ne dă posibilitatea să oferim servicii gratuite persoanelor din întreaga lume.

Comercianții, furnizorii de servicii și alți parteneri.

Transferăm informații către comercianți, furnizori de servicii și alți parteneri pentru soluționarea de servicii tehnice de infrastructură, analizarea modului de utilizare a serviciilor noastre, măsurarea eficienței reclamelor și serviciilor noastre, furnizarea de asistență pentru clienți, facilitarea plăților sau efectuarea de sondaje și de cercetări academice.

Durata stocării datelor dvs.

Datele Personale vor fi utilizate doar pana la finalizarea procesului de recrutare, iar daca ați optat pentru includerea acestora în baza noastră de date, în oricare dintre modalitățile de mai sus, le vom prelucra până la momentul în care vă veți retrage consimtământul în ceea ce privește această prelucrare.

Daca Datele Personale vor fi necesare in scopuri financiar-contabile, acestea vor fi stocate, pentru acest scop, pe perioada impusa de dispozitiile legale (5 ani de la inchiderea exercitiului financiar in cursul caruia a avut loc ultima prelucrare).

Daca Datele Personale sunt necesare in scopul apararii unui drept al nostru in fata instantelor de judecata, acestea vor fi stocate pentru perioada termenului de prescriptie a dreptului la actiune sau pe perioada derularii oricarui litigiu in fata instantelor de judecata.

La momentul intervenției oricăreia dintre situațiile menționate anterior, noi vom șterge Datele Personale din baza noastră de date și vom lua măsuri rezonabile pentru a solicita și clienților noștri cărora le-am dezvăluit aceste Date Personale să le șteargă din baza lor de date.

Securizarea informațiilor dvs.

Ne dorim ca informațiile pe care dumneavoastră ni le oferiți să rămână la noi. De aceea, vom implementa toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru asigurarea securității acestora împotriva distrugerii accidentale, pierderii, divulgării neautorizate. Personalul nostru este instruit în ceea ce privește modul în care trebuie să gestioneze informațiile primite de la dumneavoastră, clienții și furnizorii noștri îsi asumă, la randul lor, obligații de confidențialitate, iar sistemele noastre informatice sunt astfel protejate încât să prevină, pe cat permite tehnologia de la acest moment, incidentele de securitate.

În ceea ce privește website-ul nostru, există măsuri de securitate pentru serverele care găzduiesc website-ul nostru, și care includ antivirus, firewall, control regulat al securității și scanări de securitate, testări ale vulnerabilităților, sisteme de testare a intruziunilor.

Transferul datelor dvs. în afara Spațiului Economic European.

Menționăm faptul ca unii dintre clienții noștri pot fi din alte țări UE sau chiar din tări non UE , implicați în procesul de recrutare, și cărora le vom transmite, pentru derularea procesului de recrutare, Datele Personale. În acest din urmă caz, ne vom asigura că vor fi semnate, înainte de transmiterea Datelor Personale, clauze contractuale standard pentru garantarea securității Datelor Personale.

La Datele Personale pot avea acces în mod incidental, furnizorii de servicii de IT ai AQUATULIP SRL  (găzduire website, mentenanță sisteme informatice), precum și furnizorii altor servicii precum consultanți juridici (în situația apariției unor situații litigioase), auditori sau colaboratori direct implicați în proiectele de recrutare, însa în toate situațiile aceștia vor avea acces temporar și/sau limitat numai la Datele Personale pe care le accesează în mod incidental și numai pentru perioada necesară furnizării serviciului respectiv. Toți furnizorii noștri trebuie să respecte obligațiile de confidențialitate.

De asemenea, AQUATULIP SRL  poate pune Datele Personale la dispoziția Autorității de Supraveghere, a instanțelor de judecată, în cazul unor litigii, altor autorități ale statului cu atribuții de control, la solicitarea acestora, ori de cate o dispoziție legala impune o astfel de dezvăluire, sau pentru apărarea drepturilor și intereselor noastre legitime.

Drepturile dvs. asupra datelor personale.

Intrucât prelucrăm Date Personale ce vă aparțin, aveți, în raport cu AQUATULIP SRL , mai multe drepturi conferite de legislația în domeniul protecției datelor. Aceste drepturi sunt urmatoarele:

 • de a solicita Societății acces la Datele Personale (în temeiul art. 15 din GDPR) și care presupune dreptul de a obține o confirmare din partea Societății că prelucrează Date Personale ce vă aparțin, precum și informații cu privire la: scopul prelucrării, categoriile de date prelucrate, destinatarii acestora, perioada de stocare a acestora, existența dreptului de a ne solicita rectificarea sau ștergerea Datelor Personale, restricționarea prelucrării sau a dreptului de opoziție, a dreptului de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere, daca exista un proces decizional automatizat, respectiv dacă sunt luate decizii doar ca urmare a prelucrării automate de date cu caracter personal, dacă datele sunt transferate către țări terțe și ce garanții au fost implementate de către noi pentru a se asigura securitatea datelor transferate;
 • de a solicita reprezentanților AQUATULIP SRL  rectificarea, făra întârzieri nejustificate, a Datelor Personale care nu mai corespund situației actuale, în temeiul art. 16 din GDPR; AQUATULIP SRL  va derula periodic acțiuni de actualizare a bazelor de date, situație în care veți putea primi solicitări în acest sens. Însa, vă rugăm ca și dumneavoastră să ne contactați imediat ce Datele Personale pe care ni le-ați trimis s-au modificat pentru a face actualizările necesare.
 • de a vă retrage consimtământul pe care ni l-ați acordat pentru prelucrarea Datelor Personale și de a solicita ștergerea acestora, cu mențiunea că retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuata pe baza acestui consimtământ, înainte de retragerea lui de către dumneavoastră sau în alte cazuri prevăzute de art. 17 din GDPR;
 • de a solicita restricționarea prelucrării până la efectuarea rectificării Datelor Personale sau, în măsură în care vă opuneți prelucrării, pâna la momentul soluționării acestei cereri SAU în alte cazuri prevăzute de art. 18 din GDPR;
 • de a vă opune prelucrării Datelor Personale în scopul primirii de Newsletters, în temeiul art. 21 din GDPR;
 • de a vă adresa cu o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal sau instanțelor de judecată;
 • dacă și în măsura în care vor fi îndeplinite condițiile legale veți avea și dreptul la portabilitatea datelor.

Dreptul dvs. de a obiecta față de prelucrarea datelor pentru anumite scopuri.

Pentru orice intrebari cu privire la cele de mai sus, precum și pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile dumneavoastră, vă puteți adresa cu o cerere scrisă responsabilului nostru cu protecția datelor la adresa de email office@aquatulip.ro    sau la adresa sediului Societății.

Dacă doriți să anunți ștergerea datelor cu caracter personal sau doriți să anunțați să nu fie stocate sub nici o formă în baza de date a AQUATULIP SRL puteți transmite o solicitare pe adresa de email oficială: office@aquatulip.ro

Politică de cookie-uri

Această politică reglementează utilizarea cookie-urilor și stabilește temeiul legal al companiei AQUATULIP SRL , pentru utilizarea cookie-urilor și tehnologiilor similare pe website sau pe sisteme care au legatură cu website-ul http://www.limonata.ro/    . Această politică de cookie-uri este valabilă începând cu data de 23.05.2018 .

Modulele de cookie „esențiale” sunt plasate automat pe calculator, laptop sau orice dispozitiv ce poate accesa sau acționa pe site-ul companiei. Informații adiționale despre  cookie-urile esențiale,  se găsesc în secțiunea de mai jos intitulată “Despre cookie-uri”. Informații despre modul în care este oferit consimțământul pentru cookie-uri non-esențiale și alte tehnologii și despre modul cum se poate retrage acest consimțământ se gasesc în secțiunea de mai jos, intitulată “Cum se acceptă sau se resping cookie-urile”.

Cuprins

 • Despre Cookies.
 • Tipurile de cookie-uri utilizate.
 • Cookie-uri esențiale.
 • Cookie-uri non-esențiale.
 • Cum se acceptă sau resping cookie-urile.

Despre cookie-uri

Ce sunt cookie-urile?

Fișierele cookie sunt fișiere text mici trimise de serverul unui site web către un navigator web (web browser: IE, Firefox, Opera), memorie RAM sau unitate de hard disk și apoi stocate acolo. Acestea pot fi utilizate cu scopuri diferite, cum ar fi: personalizarea site-ului web in functie de nevoile unui anumit utilizator, ajutarea unui utilizator să navigheze pe site-ul web, îmbunătățirea calității site-ului web pentru utilizator sau stocarea preferințelor utilizatorului și informațiilor de conectare.

Cookie-uri esențiale și neesențiale.

Cookie-urile pot fi clasificate drept “esențiale” sau “neesențiale”.

Cookie-urile esențiale: prezintă una dintre următoarele două caracteristici:

 • sunt utilizate exclusiv pentru efectuarea sau facilitarea comunicării într-o rețea; sau
 • sunt strict necesare pentru furnizarea unui serviciu online (de ex. site-ul nostru sau un serviciu de pe site-ul nostru) solicitat de către dvs.

Cookie-uri neesențiale: Acestea nu se încadrează în definiția cookie-urilor esențiale deoarece nu sunt strict necesare pentru functionarea unui site sau a serviciilor oferite pe acesta, precum cookie-urile utilizate pentru analizarea comportamentul pe un site web (cookie-uri „analitice”) sau cookie-urile utilizate pentru afișarea de reclame.

Cookie-uri de sesiune și persistente.

Cookie-urile pot fi de două tipuri: „de sesiune” și „persistente”, în funcție de perioada de stocare după plasarea lor în browserul dvs.

Cookie-urile de sesiune: rămân pe dipozitiv atâta timp cât navigatorul web este deschis. Acestea expiră când navigatorul web este inchis.

Cookie-urile persistente: expiră la un punct fix în timp sau dacă sunt șterse manual din navigatorul web.

Cum se accepta sau resping cookie-urile.

Vă puteți gestiona setările de Cookie din browserul pe care îl utilizați. Urmați instrucțiunile furnizate de browser pentru a accepta, elimina sau respinge cookie-urile. Vă rugăm rețineți faptul că, cookie-urile noastre joacă un rol important în serviciul nostru. Dacă decideți să nu le acceptați, acest lucru ar putea afecta disponibilitatea și funcționalitatea unora dintre funcțiile noastre, care fac platforma noastră online ușor de utilizat și atractivă. De exemplu, atunci când dezactivați cookie-urile, este posibil să fie nevoie să vă conectați la fiecare vizită.

Puteți accepta sau respinge unele sau toate modulele cookie (de exemplu, blocând toate modulele cookie ale părților terțe), ajustând setările browserului. Modul de efectuarea a acestui lucru se gasește accesand urmatoarele link-uri pentru cele mai populare navigatoare Web:

– Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ro

– Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-browsing-search-download-history-firefox?redirectlocale=ro-US&redirectslug=Clear+Recent+History

– Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

– Apple Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=ro_RO

Pentru a șterge cookie-urile care au fost plasate anterior în browser, trebuie selectata opțiunea de ștergere a istoricului navigării, asigurandu-vă că opțiunea de ștergere sau de ștergere a cookie-urilor este activată atunci când se face acest lucru.

Puteți renunța la Google Analytics, instalând extensia pentru browser care este disponibilă aici: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Termeni de utilizare.

Termenii de utilizare și toate documentele la care se face referire în acest document stabilesc termenii și condițiile în care vi se permite să utilizați site-ul nostru http://www.limonata.ro/

Prin utilizarea website-ului nostru, sunteți de acord să respectați acești Termeni de utilizare.

Termenii de utlizare sunt valabili începând cu data de 23.05.2018

Citiți cu atenție acești Termeni de Utilizare. Vă recomandăm să imprimați o copie pentru a o adăuga în arhivele dvs., precum și copii ale versiunilor viitoare ale acesteia, deoarece aceasta va fi actualizată în timp. În cazul în care, din orice motiv, nu sunteți de acord cu acești Termeni de utilizare sau nu doriți să aderați la ei, trebuie să nu accesați sau să nu utilizați site-ul nostru.

Cuprins

 • Detalii despre noi
 • Răspunderea dvs. pentru alte persoane care accesează website-ul nostru utilizând dispozitivul sau conexiunea dvs. la internet
 • Disponibilitatea website-ului nostru
 • Modificări pe care le putem aduce acestor Termeni de utilizare și alte documente
 • Detaliile contului dvs.
 • Proprietatea materialelor prezente pe website-ul nostru
 • Utilizări permise ale materialelor website-ului nostru
 • Utilizări interzise ale website-ului nostru
 • Link-uri către website-ul nostru
 • EXCLUDERI ȘI LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII
 • DESPĂGUBIRI
 • REPUDIERI
 • RESTRICȚII REFERITOARE LA VÂRSTĂ

Legea și jurisdicția în vigoare.

Detalii despre noi

AQUATULIP SRL , INT. EROU DUMITRU VLASCEANU, Nr.22, VOLUNTARI, Cod Postal 77190, Jud. ILFOV, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J23/2354/2010, Cod de înregistrare fiscală 25407442, având email: office@aquatulip.ro     operează website-ul: http://www.limonata.ro/  .  Responsabilitatea dvs. față de persoanele care accesează website-ul nostru folosind dispozitivul sau conexiunea dvs. la internet.

Trebuie să vă asigurați că orice persoană care accesează website-ul nostru de pe computerul sau dispozitivele dvs. sau care are permisiunea sau posibilitatea de a accesa website-ul nostru de pe computerul sau dispozitivele dvs., sau care utilizează conexiunea dvs. la internet, sunt conștiente de acești Termeni de utilizare și de orice alt document menționat în cadrul acestor Termeni și că aceste persoane sunt, de asemenea, de acord să respecte acești Termeni de utilizare. Dacă, din orice motiv, aceste persoane nu sunt de acord cu acești Termeni de utilizare, ele trebuie să nu acceseze sau să utilizeze website-ul nostru și nu trebuie să le permiteți să facă acest lucru.

Disponibilitatea website-ului nostru.

Nu garantăm și nu oferim garanții că:

Website-ul va fi disponibil în orice moment sau din orice locație geografică;

 1. b) Accesul dvs. pe site va fi continuu sau neîntrerupt;
 2. c) Website-ul va fi accesibil sau optimizat pentru toate browserele, computerele, tabletele, telefoanele etc.

Ne rezervăm dreptul de a suspenda accesul în intregime sau partial la website din orice motiv, inclusiv din motive comerciale sau operaționale, cum ar fi îmbunătățirea aspectului sau funcționalității website-ului, actualizarea de conținut, întreținerea periodică sau rezolvarea oricăror probleme pe care le-am putea întâmpina.

Website-ul nostru este furnizat numai utilizatorilor din Romania. Deși este posibilă accesarea website-ului din alte țări, nu facem nicio declarație legată de conformarea website-ului nostru la cerințele legale în vigoare din orice altă jurisdicție în afară de România.

Modificări pe care le putem aduce acestor Termeni de utilizare și alte documente.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza periodic acești Termeni de utilizare, Politica de confidențialitate, Politica privind cookie-urile și orice alt document menționat de oricare dintre acestea. Putem schimba Termenii de Utilizare și alte documente pentru orice motiv, inclusiv ca să:

(a) reflecte orice schimbări în modul în care ne desfășurăm afacerea;

(b) luăm în considerare orice modificări pe care le facem pe website-ul nostru, incluzând, însă fără a ne limita la, orice noi caracteristici sau funcționalități pe care le furnizăm, orice ajustări ale mijloacelor prin care vă furnizăm notificări sau orice modificări aduse conținutului, scopului sau disponibilității site-ului web;

(c) descriem cu exactitate activitățile noastre actuale de prelucrare a datelor, astfel încât să fiți la curent cu ultimele noastre practici;

(d) vă informăm despre orice schimbări în modul în care utilizăm cookie-uri sau tehnologii similare de colectare a informațiilor; sau

(e) ne asigurăm că documentația noastră respectă și va respecta în continuare toate legile, reglementările și îndrumările actuale și viitoare aplicabile.

În cazul în care acest lucru este cerut de lege, vă vom informa cu privire la orice modificare a acestor Termeni de utilizare sau a celorlalte documente la care se referă, prin publicarea unui anunț pe website și/sau prin postarea unei versiuni actualizate a acestor Termeni de utilizare sau a altor astfel de documente pe site-ul nostru cu o nouă dată efectivă indicată la începutul acestora.

Dacă alegeți să continuați să accesași website-ul nostru după ce ne-am actualizat Termenii de utilizare, sunteți de acord să respectați aceste versiuni actualizate. Veți fi notificat în prealabil asupra actualizărilor efectuate. Acceptați, de asemenea, că prin continuarea accesului la website-ul nostru după actualizarea politicii de confidențialitate și/sau a politicii privind cookie-urile, practicile stabilite în acele politici actualizate se vor aplica procesării datelor dvs. și utilizării cookie-urilor și tehnologiilor similare.

Trebuie să verificați acești Termeni de utilizare și toate celelalte documente la care se referă acesta de fiecare dată când accesați website-ul nostru, pentru a ne asigura că sunteți conștient de termenii care se aplică în acel moment.

Data la care au fost modificate ultima dată acești Termeni de utilizare și/sau orice alte documente (inclusiv politica noastră de confidențialitate și politica privind cookie-urile) este prezentată în partea de sus a documentului respectiv sub denumirea de “dată efectivă” a documentului.

Proprietatea materialelor prezente pe website-ul nostru.

Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii, denumirile comerciale, logo-urile, drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală de pe website-ul nostru și conținutul său sunt fie deținute de noi, fie licențiate către noi. Toate aceste drepturi sunt protejate de legile privind proprietatea intelectuală din Romania, iar toate drepturile sunt rezervatede către noi. Orice utilizare a website-ului și a conținutului acestuia, cu excepția cazului în care este autorizată în mod expres în acest document, este strict interzisă. Orice drepturi care nu sunt acordate în mod expres aici sunt rezervate de noi.

Mărcile comerciale, mărcile de servicii, denumirile comerciale, logo-urile și alte mărci deținute de terți și folosite sau expuse pe sau prin intermediul website-ului nostru (denumite colectiv “Mărci terțe”) pot fi mărci ale proprietarilor lor, care pot sau nu să ne aprobe sau să fie afiliați cu sau legați de noi. Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres în acești Termeni de utilizare sau în termenii furnizați de proprietarul unei mărci terțe, nici o afirmație din cadrul acestor Termeni de utilizare sau din cadrul website-ului nostru nu poate fi interpretată ca acordând, prin deducție sau altele, orice licență sau drept de a utiliza oricare dintre mărcile noastre sau oricare marcă terță care este utilizată sau afișată pe site, fără a primi anterior permisiune în scris. Vom beneficia exclusiv de orice beneficiu generat prin utilizarea mărcilor noastre.

Informații și conținuturi de pe site-ul nostru furnizate în baza unei relații de independență.

 1. a) Website-ul nostru este pus la dispoziție pentru a vă oferi informații generale despre noi, despre afacerea noastră și despre orice produse sau servicii pe care le oferim periodic. Nu facem website-ul nostru disponibil pentru alte scopuri, cu excepția cazurilor prevăzute expres în acești Termeni de utilizare.
 2. b) Conținutul site-ului nostru nu este conceput ca sfat. Nu trebuie să vă bazați pe niciun conținut al site-ului nostru în orice scop și trebuie să căutați consultanță profesională independentă înainte de a decide să va bazați orice acțiune pe orice conținut disponibil pe site-ul nostru.
 3. c) Nu oferim nicio garanție, expresă sau implicită, că orice conținut sau materiale disponibile pe site-ul nostru sunt exacte, complete sau actualizate periodic.

Utilizări permise ale materialelor website-ului nostru.

 1. a) Conținutul de pe site-ul nostru este furnizat numai pentru uz personal, privat și necomercial. Puteți să imprimați sau să distribuiți conținutul de pe website-ul nostru în scopuri personale, private și necomerciale, și puteți face pe ceilalți din cadrul organizației dvs. conștienți de conținutul de pe website-ul nostru. Nu puteți extrage, reproduce sau distribui conținutul website-ului nostru în alte scopuri fără consimțământul nostru scris prealabil.
 2. b) Ori de câte ori imprimați, descărcați, distribuiți sau transmiteți conținut de pe website-ul nostru altor persoane, trebuie să nu faceți nicio adăugire sau să ștergeți sau să modificați textul de pe site-ul nostru, trebuie să nu modificați nicio imagine, în orice mod, să nu eliminați niciun text însoțitor de pe astfel de imagini, materiale sau grafice și trebuie să vă asigurați că tot conținutul transmis unei părți terțe este o reprezentare exactă a conținutului așa cum apare pe site-ul nostru.
 3. c) Este interzis să utilizați orice tehnologie de extragere sau minare a datelor, sau orice alte instrumente similare ale terților pentru extragerea sau reproducerea oricăror date sau conținut de pe site-ul nostru fără consimțământul nostru prealabil scris.
 4. d) Ori de câte ori transferați orice conținut sau materiale de pe site-ul nostru către oricine, trebuie să ne creditați ca autori ai unui astfel de conținut sau materiale (sau alți autori, ori de câte ori au fost creditați de noi) în momentul în care transmiteți acest conținut sau materiale.

Utilizări interzise ale website-ului nostru.

 1. a) Este interzis să reproduceți, să duplicați, să copiați sau să revindeti orice parte a site-ului nostru sau a vreunui conținut de pe site-ul nostru, cu excepția cazului în care acest lucru este permis în mod expres în acești Termeni de utilizare.
 2. b) Fără consimțământul nostru prealabil scris, este interzis să accesați, să interveniți, să distrugeți sau să perturbați în vreun fel:

– site-ul nostru sau orice parte componentă a acestuia,

– sistemele noastre,

– orice hardware sau echipament sau oricare dintre rețele pe care este găzduit site-ul nostru,

– orice software pe care îl folosim pentru a crea sau a modifica site-ul web sau pentru a vă pune la dispoziție site-ul,

– sau orice hardware, echipament, rețea, server, software sau tehnologie deținute sau operate de noi sau de orice terță parte.

 1. c) Trebuie să utilizați website-ul nostru numai în scopuri legale și în conformitate cu acești Termeni de utilizare. Este interzisă utilizarea website-ului nostru:
 2. a) pentru orice scop ilegal sau care încalcă în orice fel legile sau reglementările aplicabile, locale, naționale sau internaționale;
 3. b) pentru orice scop fraudulos;
 4. c) pentru efectuarea oricărei publicități nesolicitate sau neautorizate sau a unei comercializări directe sau indirecte către oricine prin orice mijloace;

(d) pentru încarcarea, găzduirea sau transmiterea de viruși, malware, adware, spyware, worms, Trojan horses, loggers, bombe logice sau alte programe sau coduri dăunătoare care ar putea afecta utilizarea sau operarea site-ului nostru web, hardware-ului sau sistemelelor noastre

 1. e) pentru comunicarea cu sau pentru vătămarea copiilor; sau
 2. f) în orice mod sau pentru orice scop care încalcă acești Termeni de utilizare sau termenii oricărora dintre documentele la care se referă acești Termeni de utilizare.
 3. g) Este interzisă transmiterea oricarei informații despre dvs. dacă aveți sub 18 ani sau despre oricare altă persoană care este:

Sub vârsta de 18 ani;

Dacă au vârsta de 18 ani sau mai mult, în cazul în care nu ați primit consimțământul scris în prealabil de a transmite informații despre ele.

 1. h) Este interzis să ne transmiteți informații care sunt considerate “informații personale sensibile”. “Informații personale sensibile” sunt informații despre dvs. sau despre orice altă persoană care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filosofice, calitatea de membru al sindicatelor sau care sunt date genetice, date biometrice, informații care privesc sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală.
 2. i) Dacă ne transmiteți în mod accidental sau intenționat astfel de informații, va fi considerat că v-ați dat acordul prelucrării acestor informații pe baza articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016 / 769).

Legături către alte site-uri Web.

 1. a) Link-uri cu conținut sau site-uri terțe pot apărea pe site-ul nostru periodic. Nu suntem responsabili pentru conținutul oricăror website-uri accesibile prin intermediul oricărui link (link-uri) de pe site-ul nostru. Orice conținut de pe site-uri web ale unor părți terțe este în afara controlului nostru și nu garantam că un astfel de conținut este potrivit pentru utilizare sau vizualizare, legal sau corect.
 2. b) Orice website al unei părți terțe accesibil printr-o legătură pe site-ul nostru poate colecta și procesa informațiile dumneavoastră. Nu suntem răspunzători pentru niciun fel de activități de prelucrare a datelor realizate de un site web terț care este legat de site-ul nostru și nu ne asumam răspundere cu privire la aceste informații. Trebuie să verificați politica de confidențialitate a unei astfel de parte terță pentru a stabili modul în care aceasta poate utiliza informațiile dvs. înainte de a vă decide să utilizați website-ul și caracteristicile sale..

Link-uri către site-ul nostru.

 1. a) Este interzis să publicați link-uri către site-ul nostru pe alte website-uri deținute de dvs. fără consimțământul nostru prealabil scris.
 2. b) În cazul în care ați obținut consimțământul de a publica link-uri către site-ul nostru:

– puteți publica link-uri către site-ul nostru pe alte website-uri deținute de dvs, cu condiția ca aceste website-uri și utilizarea oricăror legături către website-ul nostru să respecte acești Termeni de utilizare;

– ori de câte ori publicați un link către website-ul nostru pe orice alt site, sunteți de acord că veți face acest lucru într-o manieră adecvată și nu în vreun fel defăimător sau disprețuitor față de noi, care poate provoca prejudicii pentru noi sau afacerea noastră;

– este interzis să publicați link-uri catre site-ul nostru pentru a sugera orice formă parteneriat, colaborare, afiliere, relație de afaceri, cu noi în cazul în care această afiliere nu există și în orice caz, în prealabil trebuie obținut un consimțământ scris.

 1. c) Ne putem retrage permisiunea de a publica link-uri catre website-ul nostru în orice moment. În cazul în care vă retragem permisiunea de a publica link-uri către website-ul nostru și vă informăm despre acest lucru, trebuie să eliminați imediat orice link către site-ul nostru.

EXCLUDERI ȘI LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII.

Nu ne limităm răspunderea față de dvs. în cazul în care ar fi ilegal să facem acest lucru, de exemplu, pentru deces sau vătămare corporală cauzată de neglijența noastră. În cazul în care legea aplicabilă nu permite ca toate limitele de răspundere de mai jos să se aplice, limitările se vor aplica numai în măsura maximă permisă de legea aplicabilă.

ÎN NICIUN CAZ ȘI SUB NICI O CIRCUMSTANȚĂ NU VOM FI (INCLUZÂND FIRMELE MAMĂ, SUBSIDIARELE, AFILIATELE, OFEIȚERII, DIRECTORII, MEMBRII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII) RESPONSABILI FAȚĂ DE DVS. PENTRU NICI O PIERDERE, PAGUBĂ (FIE DIRECTĂ, INDIRECTĂ, PUNITIVĂ, ACTUALĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ, SAU ALTELE), COSTURI, OBLIGAȚII SAU PENALITĂȚI, FIE CONTRACTUALE, DE PREJUDICIU, DE ÎNCĂLCARE A DREPTURILOR PREVĂZUTE DE LEGE, SAU ALTFEL, PREVĂZUTE SAU NU, ÎN LEGĂTURĂ SAU CU PRIVIRE LA:

(a) UTILIZAREA SITE-ULUI NOSTRU;

(b) ORICE CORUPERE SAU PIERDERE DE DATE;

(c) ORICE INCAPACITATE DE A ACCESA SITE-UL NOSTRU, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE LA, ORICE ÎNTRERUPERI, SUSPENDĂRI SAU RETRAGERI ALE SITE-ULUI NOSTRU (ORICARE AR FI MOTIVUL);

(d) ORICE UTILIZARE A ORICĂRUI CONȚINUT SAU MATERIAL DE PE SITE-ULUL NOSTRU, INCLUZÂND ORICE DECIZII AȚI FĂCUT PE BAZA ACESTUI CONȚINUT SAU MATERIAL;

(e) ORICE PIERDERE DE ECONOMII, PROFITURI, VÂNZĂRI, AFACERI SAU VENITURI;

(f) ORICE ATINGERE REPUTAȚIEI

(g) ORICE ALTE PIERDERI SECUNDARE, SUCCESIVE SAU INDIRECTE,

ȘI CHIAR DACĂ AM FOST AVERTIZAȚI DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE PIERDERI SAU DAUNE, FĂRĂ LIMITARE, VEȚI FI RESPONSABILI PENTRU COSTURILE DE REPARAȚII SAU CORECȚII ÎN CAZUL UNOR ASTFEL DE PIERDERI, DETERIORĂRI, COSTURI, CHELTUIELI SAU PENALITĂȚI.

NU VOM FI RESPONSABILI PENTRU NICIO DAUNĂ CARE AR FI PUTUT FI EVITATA PRIN URMAREA SFATULUI NOSTRU DE A APLICA O ACTUALIZARE OFERITĂ GRATUIT SAU PENTRU DAUNE CARE AU FOST CAUZATE DE DVS. DIN CAUZA CĂ NU AU FOST URMATE CORECT INSTRUCȚIUNILE DE INSTALARE SAU DE A AVEA CERINȚELE MINIME RECOMANDATE DE NOI.

Sunteți de acord în mod explicit că nu vom fi răspunzători pentru niciun fel de conținut sau comportament defăimător, ofensator sau ilegal al vreunei părți terțe și că riscul de vătămare sau deteriorare a celor de mai sus se bazează în întregime pe acțiunile dvs.

SUNTEȚI DE ACORD CĂ ÎN CAZUL ÎN CARE VI SE ADUC DAUNE SAU PIERDERI DIN SAU PRIN LEGĂTURĂ CU ACȚIUNILE SAU OMISIUNILE NOASTRE, ACELE DAUNE NU VOR CONSTITUI UN MOTIV VALID PENTRU A BLOCA ORICE EXPLOATARE A WEBSITE-ULUI, SERVICILOR, PROPRIETĂȚILOR, PRODUSELOR SAU ORICĂRUI ALT CONȚINUT DEȚINUT DE NOI.

În măsura în care oricare dintre prevederile acestei clauze 13 (EXCLUDERI ȘI LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII) sunt neaplicabile ca excluderi totale de răspundere, acestea vor fi interpretate ca limitări ale răspunderii, limitând răspunderea noastră față de dumneavoastră în cea mai mare măsură permisă de lege.

DESPĂGUBIRI.

Dvs. (și de asemenea orice parte terță pentru care sau în numele căreia gestionați un cont sau o activitate pe website-ul nostru) sunteți de acord să ne apărați (la cererea noastră), să ne despăgubiți față de orice revendicare, datorie, daună, cheltuială, inclusiv, și fără limitare la, onorariile și costurile legale, care rezultă din sau în orice fel sunt legate de oricare dintre următoarele (inclusiv ca urmare a activităților dvs. directe pe website sau a celor efectuate în numele dvs.):

(a) încărcarea de material de către dvs., accesarea sau utilizarea site-ului web;

(b) încălcarea sau presupusa încălcare a acestor Termeni de utilizare;

(c) încălcarea drepturilor terților, inclusiv, fără a se limita la, încălcarea a oricărui drept de proprietate intelectuală, publicitate, confidențialitate, proprietate sau drept la o viață privată;

(d) încălcarea oricăror legi, reguli, reglementări, coduri, statute, ordonanțe sau ordine ale oricărei autorități guvernamentale și cvasi-guvernamentale, incluzând, fără limitare la, toate autoritățile de reglementare, administrative și legislative; sau

(e) orice denaturare făcută de dvs. a conținutului website-ului

 1. f) veți coopera pe deplin cand sunteți solicitat de noi în apărarea oricărei reclamații. Ne rezervăm dreptul de a ne asuma apărarea exclusivă și controlul oricărei chestiuni supuse despăgubirii de către dvs.

REPUDIERI.

WEBSITE-UL ESTE FURNIZAT ÎN BAZA PRINCIPIILOR „EXACT CUM A FOST CREAT”, „CÂND ESTE DISPONIBIL” ȘI „CU TOATE DEFECTELE AFERENTE”. ÎN MĂSURA ÎN CARE ACEST LUCRU ESTE PERMIS DE LEGE, NU FACEM NICIO DECLARAȚIE SAU GARANȚIE SAU NICI O CONFIRMARE DE ORICE FEL, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, CU PRIVIRE LA:

(A) SERVICIUL;

(B) CONȚINUTUL WEBSITE-ULUI;

(C) CONȚINUTUL UTILIZATORILOR; SAU

(D) SECURITATEA ASOCIATĂ CU TRANSMITEREA DE INFORMAȚII CĂTRE WEBSITE.

ÎN PLUS, REPUDIEM TOATE GARANȚIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, DE INEXISTENȚĂ A UNEI CONTRAFACERI, DE TITLU, DE INTEGRARE CU ORICE SISTEM ȘI DE SIGURANȚĂ ÎMPOTRIVA VIRUȘILOR.

NU REPREZENTĂM SAU GARANTĂM FAPTUL CĂ SERVICIILE VOR FI FĂRĂ ERORI SAU NEÎNTRERUPTE, CĂ DEFECTELE VOR FI CORECTATE SAU CĂ SERVICIUL SAU SERVERUL CARE FACE SERVICIUL DISPONIBIL ESTE LIPSIT DE COMPONENTE DĂUNĂTOARE, INCLUSIV, ȘI FĂRĂ LIMITARE LA, VIRUȘI. NU FACEM NICI O DECLARAȚIE SAU GARANȚIE CĂ INFORMAȚIILE (INCLUSIV ORICE INSTRUCȚIUNI) DESPRE SERVICII SUNT CORECTE, COMPLETE SAU UTILE. ACCEPTAȚI FAPTUL CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A WEBSITE-ULUI SE REALIZEAZĂ PRIN RISCUL ASUMAT DE CĂTRE DVS. NU GARANTĂM CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A WEBSITE-ULUI ESTE LEGALĂ ÎN ORICE JURISDICȚIE SPECIALĂ ȘI REPUDIEM ÎN MOD EXPRES ASTFEL DE GARANȚII. ANUMITE JURISDICȚII LIMITEAZĂ SAU NU PERMIT RENUNȚAREA LA GARANȚII IMPLICITE SAU LA ALTE GARANȚII, ASTFEL ÎNCÂT EXCLUDEREA DE RĂSPUNDERE DE MAI SUS NU VI SE APLICĂ ÎN MĂSURA ÎN CARE LEGEA RESPECTIVĂ ESTE VALABILĂ PENTRU DVS. ȘI PENTRU ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE.

PRIN ACCESAREA SAU UTILIZAREA WEBSITE-ULUI, REPREZENTAȚI ȘI CONFIRMAȚI FAPTUL CĂ ACTIVITĂȚILE DVS. SUNT LEGALE ÎN FIECARE JURISDICȚIE ÎN CARE ACCESAȚI SAU UTILIZAȚI ACEST SERVICIU.

NU SUSȚINEM NICI UN CONȚINUT DE PE ACEST SITE ȘI ÎN MOD EXPRES NEGĂM ORICE RESPONSABILITATE SAU RESPONSABILITATE FAȚĂ DE ORICE PERSOANĂ SAU ENTITATE PENTRU ORICE PIERDERE, DAUNĂ (REALĂ, PUNITIVĂ SAU ALT TIP DE DAUNĂ), PREJUDICIU, REVENDICARE, RĂSPUNDERE SAU ALTELE DE ORICE NATURĂ BAZATĂ PE SAU REZULTATĂ DIN ORICE CONȚINUT AFIȘAT PE ACEST SITE.

Restricții de vârstă privind utilizarea site-ului nostru.

Website-ul nostru și toate produsele sau serviciile disponibile pe sau prin intermediul site-ului web nu sunt destinate utilizării de către persoane cu vârsta sub 18 ani.

DACĂ AVEȚI VÂRSTA SUB 18 ANI, TREBUIE SĂ NU UTILIZAȚI SITE-UL NOSTRU, SĂ ACHIZIȚIONAȚI SAU SĂ ÎNCERCAȚI SĂ CUMPĂRAȚI VREUNUL DINTRE PRODUSELE SAU SERVICIILE NOASTRE SAU SĂ NE FURNIZAȚI ORICE INFORMAȚII DESPRE DVS. SAU DESPRE ORICINE ALTCINEVA.

Nu prelucram intenționat date despre orice persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani.

Legea și jurisdicția.

Acești termeni de utilizare, toate documentele la care se referă și eventualele litigii apărute din sau în legătură cu acestea sau orice alte documente la care se referă, fie contractuale sau necontractuale, vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legea din România.

Instanțele din România au competența exclusivă asupra oricărei reclamații sau a litigiilor care decurg din sau în legătură cu acești termeni de utilizare și orice documente la care fac referire.